O nas

Kim jesteśmy?

_dsc6440-kopia

Przychodnia Lekarska przy ul. Grzybowskiej 34 została oddana do użytku w dniu 11 sierpnia 1973 roku. Placówka integruje lecznictwo podstawowe i specjalistyczne w systemie otwartym  gwarantując jednocześnie ciągłość opieki. Od 2004 roku przychodnia planowo i systematycznie jest remontowana, modernizowana i unowocześniana. Obecnie bardzo przyjazna pacjentom bez żadnych barier architektonicznych.

W Przychodni udzielane są świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Oferujemy także świadczenia zdrowotne odpłatne lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne oraz usługi w zakresie medycyny pracy. Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej została organizacyjnie podzielona na poradnię dla dorosłych i dla dzieci. Świadczenia dla dzieci rozdzielono na świadczenia dla dzieci zdrowych, tj. szczepienia ochronne i bilanse zdrowia i świadczenia dla dzieci chorych.

Nasze usługi

Podstawowa opieka zdrowotna dla dorosłych

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) mieści się na parterze przychodni. Umawianie na wizytę do lekarza odbywa się osobiście lub telefonicznie od godz. 7.00 w Biurze Obsługi Pacjenta: tel. nr 22 150 10 10  oraz za pośrednictwem strony: http://zozwola.pl/uslugi-online/

Integralną częścią każdej poradni POZ naszego Zakładu jest gabinet pielęgniarki POZ (zabiegowy) oraz punkt pobrań.

Podstawowa opieka zdrowotna dla dzieci

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci chorych (POZ) mieści się na parterze przychodni. Umawianie na wizytę do lekarza odbywa się osobiście lub telefonicznie od godz. 7.00 w Biurze Obsługi Pacjenta: nr tel. 22 150 10 10 oraz za pośrednictwem strony: http://zozwola.pl/uslugi-online/

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci zdrowych (POZ) mieści się na parterze przychodni. Umawianie na wizytę do lekarza odbywa się osobiście  lub telefonicznie w godzinach pracy punktu szczepień. nr tel.: 22 150 10 10

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

W ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej działają poradnie:

Zapisy do powyższych poradni dla Pacjentów ubezpieczonych prowadzi Biuro Obsługi Pacjenta osobiście od godz. 7:00, telefonicznie od godz. 7:00 tel.: 22 150 10 10

Medycyna pracy

Oferuje pełny zakres usług obejmujących wszystkie badania i konsultacje lekarskie wynikające z przepisów prawa.

Zapisy pod nr tel. 22 150 10 10

Kierownictwo

Do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Przychodni Lekarskiej  przy ul. Grzybowskiej 34 zapraszają:

kierownik przychodni dr Małgorzata Morgiewicz

godziny kierownicze:  poniedziałek 13:00 - 14:00 i czwartek 11:30 - 13:30

przełożona pielęgniarek mgr Magdalena Augustyńczyk