Medycyna pracy

Medycyna pracy – specjalność lekarska, której przedmiotem jest badanie wpływu środowiska pracy na pacjenta, diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zawodowych. Lekarz medycyny pracy zajmuje się miedzy innymi badaniami profilaktycznymi pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne).
Zgodnie z ustawą o służbie Medycyny Pracy, pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną. SPZOZ Warszawa Wola-Śródmieście oferuje pomoc w wywiązaniu się z tego obowiązku. Nasza oferta zawiera pełny zakres usług obejmujących wszystkie badania i konsultacje lekarskie wynikające z przepisów prawa. Prowadzimy kompleksową opiekę profilaktyczną i diagnostyczną w oparciu o nowoczesną bazę medyczną (laboratorium, USG, RTG, EKG). W ramach oferty zapewniamy badania medycyny pracy realizowane w najbardziej dogodny dla pracodawców
i pracowników sposób.

Pracujemy na podstawie aktów prawnych dotyczących profilaktycznej opieki nad pracującymi

  • Kodeks pracy - Dział X Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Ustawa o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (tj. Dz. U. 2014, poz. 1184 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie MZiOS w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)
  • Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. 2013 poz. 947.)

Aby umówić się na badania z zakresu medycyny pracy, należy:
zadzwonić pod numer 22 877 45 07  od poniedziałku do piątku tylko w GODZINACH PRACY GABINETU: 07:00-13:30 wizyty umawiane są na określony termin.