Poradnia medycyny pracy

Mieści się na parterze, gabinet nr 7, 8, 9

Zapisy na wizytę odbywają się osobiście ( gab 7 lub 8) lub telefonicznie 22 150 10 10 tylko w godzinach pracy gabinetu tj 07:00 - 13:30

 

Poradnia czynna w godzinach:

  • Poniedziałek: 07:00 -14:00
  • Wtorek: 07:00 -14:00
  • Środa: 07:00-14:00
  • Czwartek: 07:00 -14:00
  • Piątek: 07:00 -14:00

Lekarz przyjmuje:

  • Poniedziałek: 09:00 -13:00
  • Wtorek: 08:00-13:00
  • Środa: 08:00-13:00

Lekarze poradni:

Pielęgniarki poradni:

  • Jedlińska Iwona
  • Stroynowska Agnieszka

 

Zakres badań

Badania wstępne - Zgodnie z art. 229. ust. 1 Kodeksu pracy wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Badaniom wstępnym nie podlegają osoby, które przyjmowane są ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko bądź stanowisko o tych samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej. Badania wstępne do pracy przeprowadzone muszą być przed przyjęciem pracownika do pracy, zatem wykonywane są poza czasem pracy.

Badania okresowe - są wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którym skończyła się ważność poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy. Częstotliwość tych badań ustala każdorazowo lekarz
w zależności od stanu zdrowia pracownika oraz warunków charakterystycznych dla zajmowanego stanowiska pracy.

Badania są wykonywane u osób pracujących na danym stanowisku, które posiadają ważne orzeczenia lekarskie dopuszczające do pracy, ale zgłosiły pracodawcy pogorszenie stanu zdrowia, który uniemożliwia wykonanie dotychczasowej pracy.

Badania kontrolne - są wykonywane u każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Badania te mają na celu ustalenie zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Badania sanitarno - epidemiologiczne - są wykonywane przed podjęciem pracy na stanowiskach związanych
z ciągłym kontaktem z ludźmi, stwarzających zagrożenie przeniesienia drogą powietrzno-kropelkową
i powietrzno-pyłową zakażenia na inne osoby, niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności zawodowych, jak również po przebyciu zakażenia czynnikiem chorobotwórczym - zakażenie prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych, pałeczkami z rodzaju Salmonella i Schigella oraz innymi czynnikami chorobotwórczymi, które wywołują stany chorobowe wykluczające wykonywanie prac, przy wykonywaniu których jest możliwe przeniesienie zakażenia na inne osoby.