• Zatrudnimy lekarza ginekologa 535 003 251>

Osoby, które uzyskały wynik pozytywny/dodatni w kierunku COVID – 19 powinny niezwłocznie skontaktować się TELEFONICZNIE z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W przypadku problemu z dodzwonieniem można zgłosić potrzebę teleporady poprzez formularz http://zozwola.pl/formularz-kontaktowy-do-przychodni/.

Lekarz w trakcie teleporady wyda decyzję o izolacji domowej oraz wystawi zwolnienie lekarskie.

Szanowni Pacjenci,

Mając na uwadze potrzeby zdrowotne pacjentów, SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście wprowadza większe możliwości uzyskania wizyt indywidualnych w naszych placówkach.

Utrzymujemy zasadę triage, czyli przeprowadzamy ankietę świadczącą o możliwych kontaktach z osobami chorymi na COVID – 19.

Ankieta jest udostępniona do pobrania i wypełnienia przed przybyciem pacjenta do przychodni, co ułatwi i skróci procedurę wstępną.

Utrzymujemy system zapisów przez telefon i ustalanie godziny wizyty tak, aby nie powodować zgromadzania dużej liczby pacjentów.